หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเบาะเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขทร 814 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำ จำนวน 146 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ จำนวน 985 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางระกำ จำนวน 146 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน บว 5984 พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0004 โดยมีรายการซ่อมแซมจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 54